Om Knutepunkt Nord

– et seminar for eiendomsbesittere- og utviklere

Om Knutepunkt Nord

Knutepunkt Nord er en arena for læring og inspirasjon. Seminaret er en viktig arena for å knytte relasjoner i markedet innen eiendom og eiendomsutvikling. Vårt mål er at Knutepunkt Nord skal gi stor nytteverdi for våre kunder og samarbeidspartnere. Knutepunkt Nord skal være årets store happening og nettverksarena nummer en, både faglig og sosialt. Dette er en arena hvor mangfoldet av aktører kan gi store muligheter for videre samarbeid og utvikling.

Knutepunkt ble etablert som et resultat av at flere av våre kunder utfordret oss, og uttrykte at det var en naturlig oppgave for EiendomsMegler 1 å skape en bransjearena for nettverks- og relasjonsbygging. I tillegg ble det uttrykt et behov for faglig påfyll og oppdatering rundt utviklingen i eiendomsmarkedet.

Som landsdelens største og mest innflytelsesrike megler, var det naturlig å ta denne utfordringen. Knutepunkt ble umiddelbart en suksess, og en av de viktigste årsakene til suksessen er at arrangementet hvert år har et høyt faglig innholdsnivå med de beste foredragsholdere innenfor sine fagfelt.